Tư vấn mua đồng hồ định vị cho trẻ em

Hàng ngày, bạn luôn quẩn quanh với những câu hỏi: Con đang ở đâu? Sao giờ này chưa về? Con ở nhà thế nào, có trốn ra ngoài chơi không? Đi chơi có bị ai bắt nạt? Phải làm gì để GIẢM BỚT LO LẮNG về con? Đồng hồ thông minh định vị trẻ em với